V osade Húšky je drobný liatinový kríž na malom kamennom podstavci. Nie sú na ňom žiadne nápisy.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy