V šaštínskom háji pri horárni Lásek je obyčajný útlejší drevený kríž. Kríž pri horárni bol zaznačený na mape už v 2. polovici 19. storočia.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy