Borský Svätý Jur - kríž na okraji sadu

V chotári obce na okraji sadu sa nachádza vysoký železný kríž. Zaregistrovali sme ho len na mapách od 50-tych rokov minulého storočia.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy