Pri ceste do Tomkov pred jazerom, ktoré vzniklo zatopením tehelnej jamy, je kamenný kríž. Pozoruhodná je na ňom najmä husto profilovaná rímsa. Nezachoval sa na ňom žiadny nápis, aj keď na podstavci je miesto pre chýbajúcu tabuľku. Kríž nemá v našom regióne analógiu, ale mohol by byť z prelomu 19. a 20. storočia. Je osadený v novodobej železnej ohrádke, v čele ktorej je vyzváraný nápis PRESVÄTE ZNAMENIE.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy