Pri kaplnke Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Tomkoch je granitový kríž z roku 1947. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť hasiči z Tomkov.

 

KU CTI

A CHVÁLE BOŽEJ

VENOVAL

HASIČSKÝ ZBOR TOMKY

1947

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy