Na ceste z Húškov do Tomkov je kamenný kríž, v ktorého nike je železná reliéfna plastika Panny Márie. Na kríži sa zachovala tabuľka jeho zakladateľov Vendelína Húšeka a manželky Alžbety, rod. Prévay. Spomenutí manželia boli bezdetní, kríž dali postaviť na svojej roli v roku 1913.

 

Ku cti a chvále Boží

tento križ postavit dali

VENDELIN HÚŠEK

a manželka rod. ALŽBETA PRÉVAJ.

 

Húšky - Stretnutie rodákov 28. 8. 2004, bez vydavateľských údajov, str. 14

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy