Borský Svätý Jur - kríž (1911) v chotári

Manželia z osady Húšky Michal Húšek, prezývaný Spevák, a Zuzana, rod. Holenka, dali postaviť v roku 1911 kamenný kríž na svojom pozemku v lokalite Kučovanica. Architektonicky členitý kríž stál na križovatke ciest, ktoré viedli do Jura, do Moravského Svätého Jána, do osady Trajlinky a do osady Tomky. Zakladateľský nápis je vytesaný na zadnej strane kríža. Pod ním je letopočet 1962 z doby jeho obnovy. Zo zvetranej signatúry výrobcu kríža sa dá prečítať len jeho pôsobisko Hodonín.

 

Ku cti

a chvále Božej

založili manželia

MICHAL HUŠEK

a

ZUZANNA

rod. Holenka

L. P. 1911.

OBNOVENÉ R. 1962.

 

Húšky - Stretnutie rodákov 28. 8. 2004, bez vydavateľských údajov, str. 14

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Svätý Jur - kríž pri Čiernom majeri
Tomky - sv. Mikuláš
Borský Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka (1893)
Borský Svätý Jur - Božia muka v  chotári
Tomky - Obrázok v osade
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka Černých
Borský Svätý Jur - Pieta (1715)
Borský Svätý Jur - sv. Florián (1788)
Borský Svätý Jur - Obrázok pri Láseku
Borský Svätý Jur - železný kríž v chotári
Borský Svätý Jur - kríž pri horárni
Borský Svätý Jur - kríž na okraji sadu
Borský Svätý Jur - kríž na ceste do Tomkov
Borský Svätý Jur - kríž (1913) za Húškami
Borský Svätý Jur - kríž (1951) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1947) v Tomkoch
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v sade
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1904) v chotári
Borský Svätý Jur - kríž (1902) v Húškoch
Borský Svätý Jur - kríž (1889) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1888) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1871) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1831) na cintoríne
Borský Svätý Jur - kríž pri kostole
Kamerové systémy