Borský Svätý Jur - kríž (1907) v sade

V sade za obcou je kamenný kríž z roku 1907. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dali postaviť Michal Duffek a manželka Terézia, rod. Sokol. V dobe vzniku kríža sad ešte neexistoval a kríž bol postavený u poľnej cesty smerujúcej k Závodu. Kríž je dnes trochu poškodený, kvôli stabilite je zozadu podopretý železnými tyčami. Dávnejším predchodcom kríža by mohol byť kríž, ktorý dala postaviť Katarína Kuranka. Spomína sa v kanonickej vizitácii z roku 1788. Bol drevený s korpusom Krista.

 

KU CTI BOŽEJ POSTAVILI

MICHAL a TERESIA

DUFFEK

ROD. SOKOL

1907.

 

Pavol Vrablec, Júlia Hautová: Borský Svätý Jur v 18. storočí, in: Borský Svätý Jur – cesta dejinami, Borský Svätý Jur 2014, str. 64

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka (1893)
Obrázok - Borský Svätý Jur, Tomky
Borský Svätý Jur - kaplnka so sochou Panny Márie v Tomkoch
Borský Svätý Jur - Božia muka v Dolných Valoch
Borský Svätý Jur - Božia muka v  chotári
Obrázok - Borský Svätý Jur, pri horárni Lásek
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka Černých
Borský Svätý Jur - Pieta (1715)
Borský Svätý Jur - sv. Florián (1788)
Borský Svätý Jur - Najsvätejšia Trojica (1913)
Borský Svätý Jur - kríž (1911) v chotári
Borský Svätý Jur - železný kríž v chotári
Borský Svätý Jur - kríž pri horárni
Borský Svätý Jur - kríž na okraji sadu
Borský Svätý Jur - kríž na ceste do Tomkov
Borský Svätý Jur - liatinový kríž v Húškoch
Borský Svätý Jur - kríž (1913) za Húškami
Borský Svätý Jur - kríž (1951) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1947) v Tomkoch
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1904) v chotári
Borský Svätý Jur - kríž (1902) v Húškoch
Borský Svätý Jur - kríž (1889) v šaštínskom lese
Borský Svätý Jur - kríž (1889) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1888) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1871) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1831) na cintoríne
Borský Svätý Jur - kríž pri kostole

Kamerové systémy