V sade za obcou je kamenný kríž z roku 1907. Podľa vytesaného zakladateľského nápisu ho dali postaviť Michal Duffek a manželka Terézia, rod. Sokol. V dobe vzniku kríža sad ešte neexistoval a kríž bol postavený u poľnej cesty smerujúcej k Závodu. Kríž je dnes trochu poškodený, kvôli stabilite je zozadu podopretý železnými tyčami. Dávnejším predchodcom kríža by mohol byť kríž, ktorý dala postaviť Katarína Kuranka. Spomína sa v kanonickej vizitácii z roku 1788. Bol drevený s korpusom Krista.

 

KU CTI BOŽEJ POSTAVILI

MICHAL a TERESIA

DUFFEK

ROD. SOKOL

1907.

 

Pavol Vrablec, Júlia Hautová: Borský Svätý Jur v 18. storočí, in: Borský Svätý Jur – cesta dejinami, Borský Svätý Jur 2014, str. 64

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy