V obci pri hlavnej ceste je kríž z roku 1907. Podľa zakladateľského nápisu, vytesaného priamo do telesa kríža, ho dali postaviť Gašpar Stašek a manželka Júlia, rod. Pecha. Kríž je osadený v novodobejšej železnej ohrádke.

 

Na česť a chválu

Pánu Bohu

vjenovali manželia

KAŠPAR a JULIA STAŠEK

rod. Pecha

1907.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy