V chotári obce na poľnej ceste do Kútov je kamenný kríž z roku 1904. Zakladateľský nápis s týmto letopočtom je vytesaný na podstavci. Ján Martiška a manželka Anna, rod. Šiška, ho dali zhotoviť u Štáblu z Hodonína, ktorý je na nosnom kubuse signovaný. Pravdepodobne sa nechali inšpirovať krížom, ktorý v tom čase stál za obcou na ceste do Sekúl a ktorý zhotovil A. Förster zo Zuckmantelu.

 

Uminili si
Ku cti Božej
JAN MARTIŠKA
a manželka
ANNA MARTIŠKA
rodena Šiška
1904.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy