Borský Svätý Jur - kríž (1902) v Húškoch

V osade Húšky je kamenný kríž z roku 1902. Posvätili ho 4. mája na sviatok sv. Floriána. Zakladateľský nápis s letopočtom je vyrytý na jeho zadnej strane. Na opravenom kríži je pekný lampáš. Kríž vyrobili v hodonínskej dielni Františka Štáblu (F. Štábla Hodonín). Bol postavený zo zbierky obyvateľov osady. Jeho hodnota v tej dobe bola takmer 400 korún. Sprievodné náklady pri jeho osadení si vyžiadali asi 60 korún a ďalších 40 korún bolo zložených ako fundácia na údržbu kríža. Boli uložené v banke v Malackách, do roku 1936 vďaka úrokom suma narástla na 63 korún. Keď v osade nebol kostol, obyvatelia Húšok zvykli navštevovať bohoslužby vo vzdialenom Závode. Po postavení kríža až do roka 1937, keď si vysvätili kaplnku Božského srdca, práve pri kríži vykonávali rôzne pobožnosti.

 

Ku cti a chvale Boží

založili tento kríž

Húškovski majiteli

I. P. 1902.

Posvicený 4. mája.

 

Húšky - Stretnutie rodákov 28. 8. 2004, bez vydavateľských údajov, str. 13, 14;
Ondrej Hušek: Ako sa žilo v osade Húšky, in: Záhorie 3/2004, str. 28

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Svätý Jur - kríž pri Čiernom majeri
Tomky - sv. Mikuláš
Borský Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka (1893)
Borský Svätý Jur - Božia muka v  chotári
Tomky - Obrázok v osade
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka Černých
Borský Svätý Jur - Pieta (1715)
Borský Svätý Jur - sv. Florián (1788)
Borský Svätý Jur - Obrázok pri Láseku
Borský Svätý Jur - kríž (1911) v chotári
Borský Svätý Jur - železný kríž v chotári
Borský Svätý Jur - kríž pri horárni
Borský Svätý Jur - kríž na okraji sadu
Borský Svätý Jur - kríž na ceste do Tomkov
Borský Svätý Jur - kríž (1913) za Húškami
Borský Svätý Jur - kríž (1951) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1947) v Tomkoch
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v sade
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1904) v chotári
Borský Svätý Jur - kríž (1889) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1888) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1871) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1831) na cintoríne
Borský Svätý Jur - kríž pri kostole
Kamerové systémy