Borský Svätý Jur - kríž (1902) v Húškoch

V osade Húšky je kamenný kríž z roku 1902. Posvätili ho 4. mája na sviatok sv. Floriána. Zakladateľský nápis s letopočtom je vyrytý na jeho zadnej strane. Na opravenom kríži je pekný lampáš. Kríž vyrobili v hodonínskej dielni Františka Štáblu (F. Štábla Hodonín). Bol postavený zo zbierky obyvateľov osady. Jeho hodnota v tej dobe bola takmer 400 korún. Sprievodné náklady pri jeho osadení si vyžiadali asi 60 korún a ďalších 40 korún bolo zložených ako fundácia na údržbu kríža. Boli uložené v banke v Malackách, do roku 1936 vďaka úrokom suma narástla na 63 korún. Keď v osade nebol kostol, obyvatelia Húšok zvykli navštevovať bohoslužby vo vzdialenom Závode. Po postavení kríža až do roka 1937, keď si vysvätili kaplnku Božského srdca, práve pri kríži vykonávali rôzne pobožnosti.

 

Ku cti a chvale Boží

založili tento kríž

Húškovski majiteli

I. P. 1902.

Posvicený 4. mája.

 

Húšky - Stretnutie rodákov 28. 8. 2004, bez vydavateľských údajov, str. 13, 14;
Ondrej Hušek: Ako sa žilo v osade Húšky, in: Záhorie 3/2004, str. 28

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy