V chotári obce na lesnej ceste od horárne Lásek do Lakšárskej Novej Vsi je drevený kríž, postavený na pamäť nešťastia, ktoré sa tu udialo v roku 1889. Kríž je v drevenej ohrade, je naň pripevnená liatinová nápisová tabuľka, na ktorej niekedy bol aj porcelánový fotomedailón. Podľa oficiálnej verzie udalosti sa tu nešťastnou náhodou postrelil mladý horárov pomocník Alojz Tomek, podľa ľudovej tradície ho zastrelili pytliaci. Miestu sa neskôr začalo hovoriť Lojzkova seč, keď tu vyrúbali a zasadili nový les.

 

Dňa 8. Oktobra 1889

se na tomto miste nešťastnú

náhodú postrelil

Alois Tomek

jágerský mládenec

v 19. roku veku sveho.

Bůh ho na večnosť povolal.

 

Rudolf Maslín: Alois – jágerský mládenec, in: Poľovníctvo a rybárstvo 5/2007, str. 22

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy