Borský Svätý Jur - kríž (1889) v šaštínskom lese

V chotári obce na lesnej ceste od horárne Lásek do Lakšárskej Novej Vsi je drevený kríž, postavený na pamäť nešťastia, ktoré sa tu udialo v roku 1889. Kríž je v drevenej ohrade, je naň pripevnená liatinová nápisová tabuľka, na ktorej niekedy bol aj porcelánový fotomedailón. Podľa oficiálnej verzie udalosti sa tu nešťastnou náhodou postrelil mladý horárov pomocník Alojz Tomek, podľa ľudovej tradície ho zastrelili pytliaci. Miestu sa neskôr začalo hovoriť Lojzkova seč, keď tu vyrúbali a zasadili nový les.

 

Dňa 8. Oktobra 1889

se na tomto miste nešťastnú

náhodú postrelil

Alois Tomek

jágerský mládenec

v 19. roku veku sveho.

Bůh ho na večnosť povolal.

 

Rudolf Maslín: Alois – jágerský mládenec, in: Poľovníctvo a rybárstvo 5/2007, str. 22

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka (1893)
Obrázok - Borský Svätý Jur, Tomky
Borský Svätý Jur - kaplnka so sochou Panny Márie v Tomkoch
Borský Svätý Jur - Božia muka v Dolných Valoch
Borský Svätý Jur - Božia muka v  chotári
Obrázok - Borský Svätý Jur, pri horárni Lásek
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka Černých
Borský Svätý Jur - Pieta (1715)
Borský Svätý Jur - sv. Florián (1788)
Borský Svätý Jur - Najsvätejšia Trojica (1913)
Borský Svätý Jur - kríž (1911) v chotári
Borský Svätý Jur - železný kríž v chotári
Borský Svätý Jur - kríž pri horárni
Borský Svätý Jur - kríž na okraji sadu
Borský Svätý Jur - kríž na ceste do Tomkov
Borský Svätý Jur - liatinový kríž v Húškoch
Borský Svätý Jur - kríž (1913) za Húškami
Borský Svätý Jur - kríž (1951) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1947) v Tomkoch
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v sade
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1904) v chotári
Borský Svätý Jur - kríž (1902) v Húškoch
Borský Svätý Jur - kríž (1889) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1888) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1871) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1831) na cintoríne
Borský Svätý Jur - kríž pri kostole

Kamerové systémy