Borský Svätý Jur - kríž (1888) za obcou

Za obcou pri ceste do Kuklova je v jednoduchej novodobejšej železnej ohrádke kamenný kríž z roku 1888. Tento letopočet je súčasťou nápisu na tabuľke zakladateľov kríža. Kríž dali postaviť Gregor Leskofský s manželkou Helenou, rod. Kratochvíla. Na nosnom kubuse je aj ďalšia tabuľka s krížom asi nesúvisiaca. Vyjadruje vďaku Panne Márii za záchranu pri autohavárii. Dominujúcim prvkom na kríži je dnes prázdna nika a masívna rímsa. Kríž z roku 1888 pravdepodobne len nahradil jeden zo starších, ktoré na tomto mieste podľa máp stávali aspoň od 2. polovice 18. storočia.

 

Na památku od

Gregora Leskofskeho

aj od

Heleny Leskofskej

rodenej Kratochvyla.

1888.

 

Z vďačnosti P. MÁRII

pri záchrane

autohavárii. 9.II.1974

rod. J. K. BRATISLAVA

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Svätý Jur - kríž pri Čiernom majeri
Tomky - sv. Mikuláš
Borský Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka (1893)
Tomky - Obrázok v osade
Borský Svätý Jur - Božia muka v  chotári
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka Černých
Borský Svätý Jur - Pieta (1715)
Borský Svätý Jur - sv. Florián (1788)
Borský Svätý Jur - Obrázok pri Láseku
Borský Svätý Jur - kríž (1911) v chotári
Borský Svätý Jur - železný kríž v chotári
Borský Svätý Jur - kríž pri horárni
Borský Svätý Jur - kríž na okraji sadu
Borský Svätý Jur - kríž na ceste do Tomkov
Borský Svätý Jur - kríž (1913) za Húškami
Borský Svätý Jur - kríž (1951) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1947) v Tomkoch
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v sade
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1904) v chotári
Borský Svätý Jur - kríž (1902) v Húškoch
Borský Svätý Jur - kríž (1889) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1871) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1831) na cintoríne
Borský Svätý Jur - kríž pri kostole

Kamerové systémy