Za obcou pri ceste do Kuklova je v jednoduchej novodobejšej železnej ohrádke kamenný kríž z roku 1888. Tento letopočet je súčasťou nápisu na tabuľke zakladateľov kríža. Kríž dali postaviť Gregor Leskofský s manželkou Helenou, rod. Kratochvíla. Na nosnom kubuse je aj ďalšia tabuľka s krížom asi nesúvisiaca. Vyjadruje vďaku Panne Márii za záchranu pri autohavárii. Dominujúcim prvkom na kríži je dnes prázdna nika a masívna rímsa. Kríž z roku 1888 pravdepodobne len nahradil jeden zo starších, ktoré na tomto mieste podľa máp stávali aspoň od 2. polovice 18. storočia.

 

Na památku od

Gregora Leskofskeho

aj od

Heleny Leskofskej

rodenej Kratochvyla.

1888.

 

Z vďačnosti P. MÁRII

pri záchrane

autohavárii. 9.II.1974

rod. J. K. BRATISLAVA

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy