Borský Svätý Jur - kríž (1871) v obci

Pri hlavnej ceste neďaleko cintorína je kríž z roku 1871. Miešajú sa na ňom rôzne slohy, klasizujúce lizény, nika na spôsob pseudogotického portálu s postavou Panny Márie a renesančná atika, nad ktorou je osadený samotný kríž. Pod nikou je vytesaný zakladateľský nápis, podľa ktorého kríž dal postaviť Pavel Palka s manželkou Máriou, rod. Duffek.

 

Familia

PAWEL PALKA

Manželka Maria rodena

DUFFEK

založila v roku 1871.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy