Borský Svätý Jur - kríž (1831) na cintoríne

V obci na cintoríne je ústredný kríž z roku 1831. Pripomína Jozefa Adamoviča, ktorý zomrel na choleru. Na neoklasicistickom podstavci je latinský nápis. Okolo nohy kríža je ovinutý had, ktorý požiera svoj chvost.

 

BVSTO HOC

COEMETERII. LOCALIS. IN. DECOREM

TRISTEM.BACHANTIS.

TVM CHOLERAE MORRI.

MEMORIAM DOSITO

PIAE. CONDVNTVR RELIQVIAE

NOBILIS. VIRI.

COELIBIS IOSEPHI ADAMOVICH

XXXII AETATIS ANNO

FEROCIA DESAEVIENTIS.

MAI. I. DIE XVI. AUGUSTI

ANNI. MDCCCXXXI.

E. VIVIS. EREPTI.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Svätý Jur - kríž pri Čiernom majeri
Tomky - sv. Mikuláš
Borský Svätý Jur - kaplnka sv. Urbana
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka (1893)
Borský Svätý Jur - Božia muka v  chotári
Tomky - Obrázok v osade
Borský Svätý Jur - pohrebná kaplnka Černých
Borský Svätý Jur - Pieta (1715)
Borský Svätý Jur - sv. Florián (1788)
Borský Svätý Jur - Obrázok pri Láseku
Borský Svätý Jur - kríž (1911) v chotári
Borský Svätý Jur - železný kríž v chotári
Borský Svätý Jur - kríž pri horárni
Borský Svätý Jur - kríž na okraji sadu
Borský Svätý Jur - kríž na ceste do Tomkov
Borský Svätý Jur - kríž (1913) za Húškami
Borský Svätý Jur - kríž (1951) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1947) v Tomkoch
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v sade
Borský Svätý Jur - kríž (1907) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1904) v chotári
Borský Svätý Jur - kríž (1902) v Húškoch
Borský Svätý Jur - kríž (1889) v obci
Borský Svätý Jur - kríž (1888) za obcou
Borský Svätý Jur - kríž (1871) v obci
Borský Svätý Jur - kríž pri kostole
Kamerové systémy