V obci na cintoríne je ústredný kríž z roku 1831. Pripomína Jozefa Adamoviča, ktorý zomrel na choleru. Na neoklasicistickom podstavci je latinský nápis. Okolo nohy kríža je ovinutý had, ktorý požiera svoj chvost.

 

BVSTO HOC

COEMETERII. LOCALIS. IN. DECOREM

TRISTEM.BACHANTIS.

TVM CHOLERAE MORRI.

MEMORIAM DOSITO

PIAE. CONDVNTVR RELIQVIAE

NOBILIS. VIRI.

COELIBIS IOSEPHI ADAMOVICH

XXXII AETATIS ANNO

FEROCIA DESAEVIENTIS.

MAI. I. DIE XVI. AUGUSTI

ANNI. MDCCCXXXI.

E. VIVIS. EREPTI.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy