Borský Peter - kríž na cintoríne

Na peterskom cintoríne je kamenný ústredný kríž s pietnym veršom na mramorovej tabuľke. Kríž nemá žiadne ďalšie nápisy, ale na ceste z Borského Mikuláša ku kaplnke sv. Márie Magdalény je rovnaký kríž z roku 1899, ktorého výrobcom bol A. Müller v Brne. K uvedenému roku by sme mohli datovať aj kríž na cintoríne v Borskom Petre.

 

Otče do rúk Tvojich
porúčam ducha môjho

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy