Borský Peter - kríž (1914) v obci

Pri chodníku ku peterskému cintorínu je kamenný kríž s pylónom, na ktorého podstavci je bez akéhokoľvek sprievodného nápisu zaznamenaný strohý letopočet 1914. Predchodca tohto kríža je zakreslený na mape 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie, existoval už v 2. polovici 19. storočia.
Podľa zmienky v monografii obce mohol byť kríž postavený z verejnej zbierky po iniciatíve peterských žien, ktoré sa pri ňom modlili za skorý návrat mužov z vojny. Podľa inej zmienky z monografie výrobca škridiel Matúšek, pôvodom z Moravy, dal kríž premiestniť na terajšie miesto a ohradil ho.

Peter Brezina: Z dejín obce v rokoch 1914-1945, in: Borský Mikuláš, Skalica 2022, str. 78;
Martin Hoferka: Sakrálne pamiatky, in: Borský Mikuláš, Skalica 2022, str. 281

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy