Borský Peter - kríž (1914) v obci

Pri chodníku ku peterskému cintorínu je kamenný kríž s pylónom, na ktorého podstavci je bez akéhokoľvek sprievodného nápisu zaznamenaný strohý letopočet 1914. Predchodca tohto kríža je zakreslený na mape 3. vojenského mapovania rakúsko-uhorskej monarchie, existoval už v 2. polovici 19. storočia.
Podľa zmienky v monografii obce mohol byť kríž postavený z verejnej zbierky po iniciatíve peterských žien, ktoré sa pri ňom modlili za skorý návrat mužov z vojny. Podľa inej zmienky z monografie výrobca škridiel Matúšek, pôvodom z Moravy, dal kríž premiestniť na terajšie miesto a ohradil ho.

Peter Brezina: Z dejín obce v rokoch 1914-1945, in: Borský Mikuláš, Skalica 2022, str. 78;
Martin Hoferka: Sakrálne pamiatky, in: Borský Mikuláš, Skalica 2022, str. 281

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Peter - kríž (1901) za obcou
Borský Peter - krížiky bratrancov Hasákových
Borský Mikuláš - Ságelská kaplnka (pred 1756)
Borský Mikuláš - Kristus na Olivovej hore
Borský Mikuláš - Panna Mária (1885)
Židovský cintorín, Borský Mikuláš
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Vendelína
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Floriána
Borský Peter - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Borský Mikuláš - Obrázok na Záhoráckej ulici
Borský Peter - U obrázka
Borský Peter - kríž (1963) v obci
Borský Peter - kríž (1929) na ceste k stanici
Borský Peter - kríž na cintoríne
Borský Peter - kríž (1887) pred kostolom
Borský Peter - Červený kríž
Borský Mikuláš - misijný kríž
Borský Mikuláš - kríž (po 1916) v obci
Borský Mikuláš - kríž (1999) pri kostole
Borský Mikuláš - kríž (1900) na kraji obce
Borský Mikuláš - kríž (1886) na cintoríne
Borský Mikuláš - kríž (1851) na cintoríne
Kamerové systémy