Borský Peter - kríž (1901) za obcou

V roku 1901 dal na okraji lesa asi namiesto staršieho kríža postaviť nový kamenný kríž Ján Cvečka s manželkou Máriou, rod. Jankovič. Na udržiavanie kríža venovali 40 korún. V roku 1995 dal kríž opraviť Pavel Obuch s manželkou Jolanou. Podľa drobnej tabuľky kríž vysvätili 13. júla 2008. Na boku podstavca bola osadená nesúvisiaca tabuľka z roku 1963, ktorú venovala osoba s iniciálami A. M.

Ku cti a chvále Božej
tento svätý križ postavili
JÁN CVEČKA
a jeho manželka
MÁRIA rod. JANKOVIČ
R. P. 1901.
VYSVÄTENÝ 13. 7. 2008
KU CTI A CHVÁLE
BOŽEJ DALI OPRAVIŤ
MANŽELIA
OBUCHOVÝCH
PAVEL     JOLANA
R. 1995
MILUJ LEN JEDNO SRDCE,
KTORÉHO LÁSKA JE ČISTÁ,
KTORÉ ŤA NIKDY NEOPUSTÍ,
SRDCE PÁNA JEŽIŠA KRISTA.
A. M.       22. VI. 1963

Martin Hoferka: Sakrálne pamiatky, in: Borský Mikuláš, Skalica 2022, str. 283

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Peter - krížiky bratrancov Hasákových
Borský Mikuláš - Ságelská kaplnka (pred 1756)
Borský Mikuláš - Kristus na Olivovej hore
Borský Mikuláš - Panna Mária (1885)
Židovský cintorín, Borský Mikuláš
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Vendelína
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Floriána
Borský Peter - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Borský Mikuláš - Obrázok na Záhoráckej ulici
Borský Peter - U obrázka
Borský Peter - kríž (1963) v obci
Borský Peter - kríž (1929) na ceste k stanici
Borský Peter - kríž (1914) v obci
Borský Peter - kríž na cintoríne
Borský Peter - kríž (1887) pred kostolom
Borský Peter - Červený kríž
Borský Mikuláš - misijný kríž
Borský Mikuláš - kríž (po 1916) v obci
Borský Mikuláš - kríž (1999) pri kostole
Borský Mikuláš - kríž (1900) na kraji obce
Borský Mikuláš - kríž (1886) na cintoríne
Borský Mikuláš - kríž (1851) na cintoríne
Kamerové systémy