Borský Peter - Červený kríž

Červený kríž stojí v chotári Borského Petra na rázcestí ciest už tak dlho, že aj lokalitu volajú podľa neho. Meno získal asi od farebného vzhľadu niektorého z predchodcov a pravdepodobne vždy býval drevený. Na tomto mieste bol nepretržite aspoň od doby 1. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska, existoval teda už v 2. polovici 18. storočia. Dnešný kríž s trojlalokovým ukončením ramien má v spodnej časti vyrytý letopočet (asi 1958), ktorý nešťastne prekrýva liatinová kartuša s ďakovným nápisom, letopočtom 1958 a iniciálami J, M.

 

Vďaka Ti
ó Pane
za uzdravenie
1958 J. M.

 

F. Dúbravský zaznamenal nasledujúcu povesť, ktorá sa vzťahuje k vzniku Červeného kríža. Gazda z Humeniec takmer prišiel na rázcestí o život. Na smrteľnej posteli dal synovi sto zlatých, aby na tom mieste postavil kríž. Syn tak neurobil, peniaze požičal na úrok. Po nociach sa mu ale zjavoval duch otca, ktorý pri tom vždy prepočítaval peniaze a to dovtedy, kým syn kríž nedal postaviť.

 

Ferdinand Dúbravský: Červený kríž, in: Záhorie 2/1997, str. 32

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Peter - kríž (1901) za obcou
Borský Peter - krížiky bratrancov Hasákových
Borský Mikuláš - Ságelská kaplnka (pred 1756)
Borský Mikuláš - Kristus na Olivovej hore
Borský Mikuláš - Panna Mária (1885)
Židovský cintorín, Borský Mikuláš
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Vendelína
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Floriána
Borský Peter - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Borský Mikuláš - Obrázok na Záhoráckej ulici
Borský Peter - U obrázka
Borský Peter - kríž (1963) v obci
Borský Peter - kríž (1929) na ceste k stanici
Borský Peter - kríž (1914) v obci
Borský Peter - kríž na cintoríne
Borský Peter - kríž (1887) pred kostolom
Borský Mikuláš - misijný kríž
Borský Mikuláš - kríž (po 1916) v obci
Borský Mikuláš - kríž (1999) pri kostole
Borský Mikuláš - kríž (1900) na kraji obce
Borský Mikuláš - kríž (1886) na cintoríne
Borský Mikuláš - kríž (1851) na cintoríne

Kamerové systémy