Červený kríž stojí v chotári Borského Petra na rázcestí ciest už tak dlho, že aj lokalitu volajú podľa neho. Meno získal asi od farebného vzhľadu niektorého z predchodcov a pravdepodobne vždy býval drevený. Na tomto mieste bol nepretržite aspoň od doby 1. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska, existoval teda už v 2. polovici 18. storočia. Dnešný kríž s trojlalokovým ukončením ramien má v spodnej časti vyrytý letopočet (asi 1958), ktorý nešťastne prekrýva liatinová kartuša s ďakovným nápisom, letopočtom 1958 a iniciálami J, M.

 

Vďaka Ti
ó Pane
za uzdravenie
1958 J. M.

 

F. Dúbravský zaznamenal nasledujúcu povesť, ktorá sa vzťahuje k vzniku Červeného kríža. Gazda z Humeniec takmer prišiel na rázcestí o život. Na smrteľnej posteli dal synovi sto zlatých, aby na tom mieste postavil kríž. Syn tak neurobil, peniaze požičal na úrok. Po nociach sa mu ale zjavoval duch otca, ktorý pri tom vždy prepočítaval peniaze a to dovtedy, kým syn kríž nedal postaviť.

 

Ferdinand Dúbravský: Červený kríž, in: Záhorie 2/1997, str. 32

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy