Borský Mikuláš - liatinový kríž na ceste k Magdalénke

Asi v roku 2013 bol postavený malý liatinový kríž na betónovom podstavci namiesto drobného dreveného krížika na rázcestí do Magdalénky a Bílkových Humeniec. Podľa máp jestvovala na tomto mieste drobná sakrálna stavba, asi kríž, nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia. Na krížiku bývala kazeta s Obrázkom Nepoškvrneného srdca Panny Márie. V kartuši nového kríža je krátky nábožný nápis (PANNA MÁRIA ORODUJ ZA NÁS...).

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Peter - kríž (1901) za obcou
Borský Peter - krížiky bratrancov Hasákových
Borský Mikuláš - Ságelská kaplnka (pred 1756)
Borský Mikuláš - Kristus na Olivovej hore
Borský Mikuláš - Panna Mária (1885)
Židovský cintorín, Borský Mikuláš
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Vendelína
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Floriána
Borský Peter - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Borský Mikuláš - Obrázok na Záhoráckej ulici
Borský Peter - U obrázka
Borský Peter - kríž (1963) v obci
Borský Peter - kríž (1929) na ceste k stanici
Borský Peter - kríž (1914) v obci
Borský Peter - kríž na cintoríne
Borský Peter - kríž (1887) pred kostolom
Borský Peter - Červený kríž
Borský Mikuláš - misijný kríž
Borský Mikuláš - kríž (po 1916) v obci
Borský Mikuláš - kríž (1999) pri kostole
Borský Mikuláš - kríž (1900) na kraji obce
Borský Mikuláš - kríž (1886) na cintoríne
Borský Mikuláš - kríž (1851) na cintoríne

Kamerové systémy