Asi v roku 2013 bol postavený malý liatinový kríž na betónovom podstavci namiesto drobného dreveného krížika na rázcestí do Magdalénky a Bílkových Humeniec. Podľa máp jestvovala na tomto mieste drobná sakrálna stavba, asi kríž, nepretržite aspoň od 2. polovice 18. storočia. Na krížiku bývala kazeta s Obrázkom Nepoškvrneného srdca Panny Márie. V kartuši nového kríža je krátky nábožný nápis (PANNA MÁRIA ORODUJ ZA NÁS...).

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy