V obci pri kostole je vysoký drevený kríž z vencom z ostnatého drôtu a pamätnou tabuľou. V roku 1999 si občania obce pripomenuli jeho vztýčením udalosti z roku 1949. Vtedy 3. júla vystúpil s prednáškou na podporu tzv. Katolíckej akcie prorežimný agitátor, ktorého obyvatelia obce nenechali dohovoriť a vyhnali ho. O pár dní prišla udalosť vyšetrovať ŠTB za podpory milícií, viacerých občanov zatkla a uväznila.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy