Borský Mikuláš - kríž (1925) na ceste do Lakšárov

Za obcou pri ceste do Lakšárskej Novej Vsi je kamenný kríž z roku 1925. Kríž je zrekonštruovaný. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť vnuci manželov Pavla Totku a Juliany, rod. Vaňkovej.

 

Ku cti a chvále Božej
dali postaviť tento pomník
vňukovia nebohému
Pavlovi Totkovi
a jeho manželke
Juliáňe rod. Vaňkovej.
B. P. 1925.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Mikuláš - kríž (2013) na ceste k Magdalénke
Borský Mikuláš - Ságelská kaplnka (pred 1756)
Borský Mikuláš - Kristus na Olivovej hore
Borský Mikuláš - Panna Mária (1885)
Borský Peter - U obrázka
Židovský cintorín, Borský Mikuláš
Borský Peter - kaplnka sv. Floriána na Kováčskej ulici
Borský Peter - kaplnka sv. Floriána pred kostolom
Borský Mikuláš - kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Vendelína
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Floriána
Borský Peter - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (Svaté Jány)
Obrázok - Borský Mikuláš, za Svätým Jánom
Obrázok - Borský Mikuláš, Záhorácka ulica
Borský Peter - kríž (1963) v obci
Borský Peter - kríž (1929) na ceste k stanici
Borský Peter - kríž (1914) v obci
Borský Peter - kríž na cintoríne
Borský Peter - kríž (1887) pred kostolom
Borský Peter - Červený kríž
Borský Mikuláš - misijný kríž
Borský Mikuláš - kríž (po 1916) v obci
Borský Mikuláš - kríž (1999) pri kostole
Borský Mikuláš - kríž (1917) na ceste k Magdalénke
Borský Mikuláš - kríž (1900) na kraji obce
Borský Mikuláš - kríž (1899) na ceste k Magdalénke
Borský Mikuláš - kríž (1886) na cintoríne
Borský Mikuláš - kríž (1857, 1910) pri kaplnke
Borský Mikuláš - kríž (1851) na cintoríne
Borský Mikuláš - kríž (1841) na ceste do Šaštína

Kamerové systémy