Za obcou pri ceste do Lakšárskej Novej Vsi je kamenný kríž z roku 1925. Kríž je zrekonštruovaný. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť vnuci manželov Pavla Totku a Juliany, rod. Vaňkovej.

 

Ku cti a chvále Božej
dali postaviť tento pomník
vňukovia nebohému
Pavlovi Totkovi
a jeho manželke
Juliáňe rod. Vaňkovej.
B. P. 1925.

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy