V mikulášskom chotári pri ceste ku kaplnke sv. Márie Magdalény je kamenný kríž z roku 1917. Letopočet je vyrytý na telese podstavca. Okrem neho je do čela podstavca vsadená tabuľa zakladateľov, podľa ktorej kríž dali postaviť Adam Cintula s manželkou Máriou, rod. Hlavenka. Kríž napodobuje tvary kríža z roku 1900 z okraja mikulášskeho intravilánu.

 

Ku cti a chvále
Ukrižovaného
vystaviť dali:
CZINTULA
Adam
a manželka
HLAVENKA
Maria

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy