Na okraji obce pri ceste ku kaplnke sv. Márie Magdalény je kamenný kríž z roku 1900. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Spolok svätého ruženca a obyvatelia obcí Borského Svätého Mikuláša a Borského Svätého Petra. Na nosnom kubuse je tabuľka, ktorú pridal študent v maturitný deň roku 1945. Kríž je signovaný výrobcom (V. Beck Prostějov - Strážnice). Bol postavený pravdepodobne na mieste staršieho, ktorý je v týchto miestach zaznačený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.

 

Ku cti
Božej
postavili
Spolok rúženský
a
farníci z obce
Búr. sv. Mikuláša
a
Búr. sv. Petra
roku
1900.

 

MILUJ LEN JEDNO SRDCE,
KTORÉHO LÁSKA JE ČISTÁ,
KTORÉ ŤA NIKDY NESKLAME
SRDCE JEŽIŠA KRISTA.
F. M. V DEŇ MATÚRY 31. 7. 1945

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy