Borský Mikuláš - kríž (1900) na kraji obce

Na okraji obce pri ceste ku kaplnke sv. Márie Magdalény je kamenný kríž z roku 1900. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Spolok svätého ruženca a obyvatelia obcí Borského Svätého Mikuláša a Borského Svätého Petra. Na nosnom kubuse je tabuľka, ktorú pridal študent v maturitný deň roku 1945. Kríž je signovaný výrobcom (V. Beck Prostějov - Strážnice). Bol postavený pravdepodobne na mieste staršieho, ktorý je v týchto miestach zaznačený na mape 2. vojenského mapovania Rakúsko-Uhorska.

 

Ku cti
Božej
postavili
Spolok rúženský
a
farníci z obce
Búr. sv. Mikuláša
a
Búr. sv. Petra
roku
1900.

 

MILUJ LEN JEDNO SRDCE,
KTORÉHO LÁSKA JE ČISTÁ,
KTORÉ ŤA NIKDY NESKLAME
SRDCE JEŽIŠA KRISTA.
F. M. V DEŇ MATÚRY 31. 7. 1945

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Peter - kríž (1901) za obcou
Borský Peter - krížiky bratrancov Hasákových
Borský Mikuláš - Ságelská kaplnka (pred 1756)
Borský Mikuláš - Kristus na Olivovej hore
Borský Mikuláš - Panna Mária (1885)
Židovský cintorín, Borský Mikuláš
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Vendelína
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Floriána
Borský Peter - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Borský Mikuláš - Obrázok na Záhoráckej ulici
Borský Peter - U obrázka
Borský Peter - kríž (1963) v obci
Borský Peter - kríž (1929) na ceste k stanici
Borský Peter - kríž (1914) v obci
Borský Peter - kríž na cintoríne
Borský Peter - kríž (1887) pred kostolom
Borský Peter - Červený kríž
Borský Mikuláš - misijný kríž
Borský Mikuláš - kríž (po 1916) v obci
Borský Mikuláš - kríž (1999) pri kostole
Borský Mikuláš - kríž (1886) na cintoríne
Borský Mikuláš - kríž (1851) na cintoríne
Kamerové systémy