Borský Mikuláš - kríž (1886) na cintoríne

V Borskom Mikuláši sú na cintoríne dva ústredné kríže. Novší je vo vzdialenejšej časti cintorína, je z roku 1886. Tento letopočet spolu s Kristovým monogramom sú vytesané v čele podstavca. Mohli by sme sa domnievať, že v uvedenom období cintorín rozšírili o túto časť. Na nosnom kubuse kríža je signatúra výrobcu (pravdepodobne Friedl K).
Cintorín bol založený v roku 1779. Vizitácia z roku 1713 spomína veľký kríž pred cintorínom, ktorý vtedy bol pravdepodobne pri kostole sv. Mikuláša.

 

Štefan Kassay: Zaujímavosti z histórie obcí, in: Borský Mikuláš 1394-1994, Skalica 1994, str. 21;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 105

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Borský Mikuláš - kríž (2013) na ceste k Magdalénke
Borský Mikuláš - Ságelská kaplnka (pred 1756)
Borský Mikuláš - Kristus na Olivovej hore
Borský Mikuláš - Panna Mária (1885)
Borský Peter - U obrázka
Židovský cintorín, Borský Mikuláš
Borský Peter - kaplnka sv. Floriána na Kováčskej ulici
Borský Peter - kaplnka sv. Floriána pred kostolom
Borský Mikuláš - kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Vendelína
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Floriána
Borský Peter - lurdská jaskyňa v záhrade domu
Borský Mikuláš - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (Svaté Jány)
Obrázok - Borský Mikuláš, za Svätým Jánom
Obrázok - Borský Mikuláš, Záhorácka ulica
Borský Peter - kríž (1963) v obci
Borský Peter - kríž (1929) na ceste k stanici
Borský Peter - kríž (1914) v obci
Borský Peter - kríž na cintoríne
Borský Peter - kríž (1887) pred kostolom
Borský Peter - Červený kríž
Borský Mikuláš - misijný kríž
Borský Mikuláš - kríž (po 1916) v obci
Borský Mikuláš - kríž (1999) pri kostole
Borský Mikuláš - kríž (1925) na ceste do Lakšárov
Borský Mikuláš - kríž (1917) na ceste k Magdalénke
Borský Mikuláš - kríž (1900) na kraji obce
Borský Mikuláš - kríž (1899) na ceste k Magdalénke
Borský Mikuláš - kríž (1857, 1910) pri kaplnke
Borský Mikuláš - kríž (1851) na cintoríne
Borský Mikuláš - kríž (1841) na ceste do Šaštína

Kamerové systémy