V Borskom Mikuláši sú na cintoríne dva ústredné kríže. Novší je vo vzdialenejšej časti cintorína, je z roku 1886. Tento letopočet spolu s Kristovým monogramom sú vytesané v čele podstavca. Mohli by sme sa domnievať, že v uvedenom období cintorín rozšírili o túto časť. Na nosnom kubuse kríža je signatúra výrobcu (pravdepodobne Friedl K).
Cintorín bol založený v roku 1779. Vizitácia z roku 1713 spomína veľký kríž pred cintorínom, ktorý vtedy bol pravdepodobne pri kostole sv. Mikuláša.

 

Štefan Kassay: Zaujímavosti z histórie obcí, in: Borský Mikuláš 1394-1994, Skalica 1994, str. 21;
Martin Hoferka: Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16.-18. storočí, Skalica 2011, str. 105

Ďalšie sakrálne pamiatky v katastri obce:

Kamerové systémy