Bílkove Humence - misijný kríž

Pred kostolom Panny Márie Ružencovej je drevený misijný kríž z útlych latiek. Na ramenách kríža je vyrytý nápis SVATÉ MISIE a sú na ňom zaznamenané dva letopočty misií 1947 a 1997. Kríž pravdepodobne  pochádza z roku 1947. Je opravený, oplechovaný, položený do betónovej podložky, ktorú zakryli tabuľkou z lešteného kameňa. Oprava a asi aj nové umiestnenie kríža nasledovalo po novších misiách. Pôvodne bol možno uchytený na fasáde kostola.

Bílkove Humence - kríž na cintoríne
Bílkove Humence - kríž (2008) pri Sokolde
Bílkove Humence - kríž (1929) v obci
Bílkove Humence - kríž (1916) za obcou
Bílkove Humence - kríž (1916) pred kostolom
Bílkove Humence - kríž (1848) v obci
Kamerové systémy