Bílkove Humence - kríž na cintoríne
Bílkove Humence - kríž (2008) pri Sokolde
Bílkove Humence - misijný kríž
Bílkove Humence - kríž (1916) za obcou
Bílkove Humence - kríž (1916) pred kostolom
Bílkove Humence - kríž (1848) v obci
Kamerové systémy