Bílkove Humence - kríž (1916) pred kostolom

Kamenný kríž pred kostolom bol podľa zakladateľskej tabuľky postavený v roku 1916. Podľa nápisu ho postavili manželia Šimon Drinka a Anna Bilka a ďalšie dve osoby Anton Jurik a Magdaléna Drinka. Podľa nápisu by aj oni mohli byť manželmi.

 

Premilý Ježišu

smiluj

sa nad nami a odvrát

od nás za hriechy zaslúžený

bič svojej spravodlivosti.

Na pamiätku svetovej války

a k väčšej slávy Božej venovali

manželia:

Simon Drinka

a Anna Bilka.

Antonin Jurik

a Magdalena Drinka

v roku 1916.

Bílkove Humence - kríž na cintoríne
Bílkove Humence - kríž (2008) pri Sokolde
Bílkove Humence - misijný kríž
Bílkove Humence - kríž (1929) v obci
Bílkove Humence - kríž (1916) za obcou
Bílkove Humence - kríž (1848) v obci

Kamerové systémy