Zohor - kríž (okolo 1870) na hranici chotára

Na starej ceste do Stupavy, ktorá sa už zachovala len v niektorých úsekoch, je na hranici chotárov kamenný kríž. Je tu trochu zabudnutý a spustnutý, ale vcelku ešte v zachovalých tvaroch. Chýba kamenná tabuľka a iné nápisy na ňom nie sú.

Architektonicky najpríbuznejší kríž sa nachádza v Máste asi aj s rovnakou sochou Krista, nie je však datovaný. Ďalší podobný je až v Borskom Svätom Jure, podľa ktorého by sme mohli zohorský kríž datovať k roku 1870. Zohorský kríž je však oproti spomenutým výtvarne zdarilejší, hlavne zapracovaním reliéfov niekoľkých svätých do podstavca.

V gotizujúcom portáli je Panna Mária s prekríženými rukami. Z menších postáv je nespochybniteľný sv. Michal Archanjel s váhami a krátkym mečom. Napravo je svätec s bibliou, pod druhou rukou má možno dlhý záhyb hávu, ale ak by išlo o meč, bolo by to štandardné znázornenie apoštola Pavla. Jeho pendantom naľavo je útlejšia postava svätice asi s kvetom v ruke.

Tieto zobrazené postavy (mimo Panny Márie) sú najskôr patrónmi (po mene) neznámych zakladateľov kríža.

Zohor - kaplnka sv. Rozálie (1832)
Zohor - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1894)
Zohor - kaplnka sv. Izidora
Zohor - sv. Florián (1902)
Zohor - sv. Florián (1737)
Zohor - sv. Vendelín (1841)
Zohor - sv. Jozef (1883)
Zohor - sv. Anton Paduánsky
Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871)
Zohor - Pieta (1816)
Zohor - sv. Margita (1874)
Zohor - Svätá rodina (1907)
Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912)
Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884)
Zohor - Božské srdce (1922)
Zohor - kríž (okolo 1900) za obcou
Zohor - liatinový kríž (1999) za obcou
Zohor - kríž (1970) za obcou
Zohor - kríž (1949) v chotári
Zohor - kríž (1928) za obcou
Zohor - kríž (1912) za obcou
Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou
Zohor - kríž (1904) na Kvetnej ulici
Zohor - kríž (1832 ?) v chotári
Zohor - kríž (1832 ?) pri kaplnke sv. Rozálie
Zohor - kríž (1823) za obcou
Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici
Zohor - kríž (1829) na cintoríne
Zohor - kríž (1742) pred kostolom
Kamerové systémy