Zohor - kríž (1949) v chotári

Za obcou pri ceste do Vysokej pri Morave je kameninový kríž, prezývaný Študentský. Dali ho v roku 1949 postaviť zohorskí študenti a ochotníci z výnosov za divadelné predstavenia. V roku 1994 vyhlásili v obci zbierku na jeho obnovu a ešte ten rok bol opravený. Bohužiaľ vandali v júli 2010 kríž rozbili a obyvatelia Zohora ho museli dať znovu opraviť. Sprievodné nápisy sú vytesané priamo do telesa kríža. Na podstavci je signatúra kamenára v tvare F. KALIŠ ŠAŠTÍN. Študentský kríž možno považovať za nástupcu staršieho, ktorý na tomto mieste už existoval skôr. Je totiž zakreslený na mape medzivojnovej ČSR.

 

JA SOM CESTA PRAVDA A ŽIVOT

CESTA PO KTOREJ MÁŠ KRÁČAŤ

PRAVDA V KTORÚ MÁŠ VERIŤ

ŽIVOT KTORÝ MÁŠ ŽIŤ

 

Zohorskí študenti a ochotníci

R 1949

 

OBNOVENÉ R 1994

                       2010

Kamerové systémy