Zohor - kríž (1949) v chotári

Za obcou pri ceste do Vysokej pri Morave je kameninový kríž, prezývaný Študentský. Dali ho v roku 1949 postaviť zohorskí študenti a ochotníci z výnosov za divadelné predstavenia. V roku 1994 vyhlásili v obci zbierku na jeho obnovu a ešte ten rok bol opravený. Bohužiaľ vandali v júli 2010 kríž rozbili a obyvatelia Zohora ho museli dať znovu opraviť. Sprievodné nápisy sú vytesané priamo do telesa kríža. Na podstavci je signatúra kamenára v tvare F. KALIŠ ŠAŠTÍN. Študentský kríž možno považovať za nástupcu staršieho, ktorý na tomto mieste už existoval skôr. Je totiž zakreslený na mape medzivojnovej ČSR.

 

JA SOM CESTA PRAVDA A ŽIVOT

CESTA PO KTOREJ MÁŠ KRÁČAŤ

PRAVDA V KTORÚ MÁŠ VERIŤ

ŽIVOT KTORÝ MÁŠ ŽIŤ

 

Zohorskí študenti a ochotníci

R 1949

 

OBNOVENÉ R 1994

                       2010

Zohor - kaplnka sv. Rozálie (1832)
Zohor - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1894)
Zohor - kaplnka sv. Izidora
Zohor - sv. Florián (1902)
Zohor - sv. Florián (1737)
Zohor - sv. Vendelín (1841)
Zohor - kríž (okolo 1870) na hranici chotára
Zohor - sv. Jozef (1883)
Zohor - sv. Anton Paduánsky
Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871)
Zohor - Pieta (1816)
Zohor - sv. Margita (1874)
Zohor - Svätá rodina (1907)
Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912)
Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884)
Zohor - Božské srdce (1922)
Zohor - kríž (okolo 1900) za obcou
Zohor - liatinový kríž (1999) za obcou
Zohor - kríž (1970) za obcou
Zohor - kríž (1928) za obcou
Zohor - kríž (1912) za obcou
Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou
Zohor - kríž (1904) na Kvetnej ulici
Zohor - kríž (1832 ?) v chotári
Zohor - kríž (1832 ?) pri kaplnke sv. Rozálie
Zohor - kríž (1823) za obcou
Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici
Zohor - kríž (1829) na cintoríne
Zohor - kríž (1742) pred kostolom
Kamerové systémy