Zohor - kríž (1928) za obcou

Za obcou pri ceste do Lábu je kamenný kríž jednoduchých tvarov z roku 1928. Jeho najvýraznejším znakom je dvojitá nika, dnes prázdna. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dala postaviť Františka, rod. Urbaničová, vdova Matúša Matloviča.

A. Havlíková označuje kríž ako Pancových a k jeho histórii uviedla: Jedného dňa išli Matúš Matlovič orať volmi svoje pole. Išiel mimo nejaký chlap a vidí, že voly chodia okolo pluhu. Keď sa vracal naspäť, voly stále pomaly obchádzali pluh. Išiel bližšie a vidí, že Matúš sú na pluhu mŕtvy. A tak ich žena Františka dala na tom mieste ku cti a sláve Božej postaviť kríž v roku 1928.

 

Ku cti a chvále Božej

venovala vdova po

MATÚŠOVI MATLOVIČOVI

rod. Františka URBANIČOVA

roku 1928.

 

Anka Havlíková: Ozveny o krížoch, in: Zohorské ozveny 4/1995, str. 8

Kamerové systémy