Zohor - kríž (1928) za obcou

Za obcou pri ceste do Lábu je kamenný kríž jednoduchých tvarov z roku 1928. Jeho najvýraznejším znakom je dvojitá nika, dnes prázdna. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dala postaviť Františka, rod. Urbaničová, vdova Matúša Matloviča.

A. Havlíková označuje kríž ako Pancových a k jeho histórii uviedla: Jedného dňa išli Matúš Matlovič orať volmi svoje pole. Išiel mimo nejaký chlap a vidí, že voly chodia okolo pluhu. Keď sa vracal naspäť, voly stále pomaly obchádzali pluh. Išiel bližšie a vidí, že Matúš sú na pluhu mŕtvy. A tak ich žena Františka dala na tom mieste ku cti a sláve Božej postaviť kríž v roku 1928.

 

Ku cti a chvále Božej

venovala vdova po

MATÚŠOVI MATLOVIČOVI

rod. Františka URBANIČOVA

roku 1928.

 

Anka Havlíková: Ozveny o krížoch, in: Zohorské ozveny 4/1995, str. 8

Zohor - kaplnka sv. Rozálie (1832)
Zohor - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1894)
Zohor - kaplnka sv. Izidora
Zohor - sv. Florián (1902)
Zohor - sv. Florián (1737)
Zohor - sv. Vendelín (1841)
Zohor - kríž (okolo 1870) na hranici chotára
Zohor - sv. Jozef (1883)
Zohor - sv. Anton Paduánsky
Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871)
Zohor - Pieta (1816)
Zohor - sv. Margita (1874)
Zohor - Svätá rodina (1907)
Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912)
Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884)
Zohor - Božské srdce (1922)
Zohor - kríž (okolo 1900) za obcou
Zohor - liatinový kríž (1999) za obcou
Zohor - kríž (1970) za obcou
Zohor - kríž (1949) v chotári
Zohor - kríž (1912) za obcou
Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou
Zohor - kríž (1904) na Kvetnej ulici
Zohor - kríž (1832 ?) v chotári
Zohor - kríž (1832 ?) pri kaplnke sv. Rozálie
Zohor - kríž (1823) za obcou
Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici
Zohor - kríž (1829) na cintoríne
Zohor - kríž (1742) pred kostolom
Kamerové systémy