Zohor - kríž (1912) za obcou

Kamenný kríž za obcou neďaleko kaplnky sv. Izidora bol postavený v roku 1912. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Ignác Vachálek s manželkou Jozefkou, rod. Valovič. Patrónom kríža, ktorý volajú Katušových, je Viktor Valovič z domu oproti.
Začiatkom 21. storočia bol kríž v zlom stave, pred rozpadnutím ho zachránila renovácia v roku 2019. Iniciátorom opravy kríža bol predseda občianskeho združenia Zohor včera a dnes Roman Šimoník, ktorému sa podarilo zabezpečiť viacerých sponzorov z blízkeho okolia a ktorý riadil priebeh celej obnovy. Na oprave kríža pracovali reštaurátori Ján Telek, Peter Gregvorek, Peter Košecký a Michal Mišáni. Obnovený kríž požehnal farár Miroslav Komorný 10. novembra 2019.

 

Tento Znak Spasenia k ucteniu
Krista Pána za nás ukrižovaného a
ku rozmnoženiu pobožnosti
z nábožnej lásky postavili
Vachálek Ignác
a manželka jeho
Jozefka rod. Valovič
v roku Pána 1912.

 

Anka Havlíková: Ozveny o krížoch, in: Zohorské ozveny 4/1995, str. 8;
Obnova a požehnanie...kríža v Zohore v roku 2019, in: Zohorský hlas 6/2019, str. 9

Zohor - kaplnka sv. Rozálie (1832)
Zohor - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1894)
Zohor - kaplnka sv. Izidora
Zohor - sv. Florián (1902)
Zohor - sv. Florián (1737)
Zohor - sv. Vendelín (1841)
Zohor - kríž (okolo 1870) na hranici chotára
Zohor - sv. Jozef (1883)
Zohor - sv. Anton Paduánsky
Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871)
Zohor - Pieta (1816)
Zohor - sv. Margita (1874)
Zohor - Svätá rodina (1907)
Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912)
Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884)
Zohor - Božské srdce (1922)
Zohor - kríž (okolo 1900) za obcou
Zohor - liatinový kríž (1999) za obcou
Zohor - kríž (1970) za obcou
Zohor - kríž (1949) v chotári
Zohor - kríž (1928) za obcou
Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou
Zohor - kríž (1904) na Kvetnej ulici
Zohor - kríž (1832 ?) v chotári
Zohor - kríž (1832 ?) pri kaplnke sv. Rozálie
Zohor - kríž (1823) za obcou
Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici
Zohor - kríž (1829) na cintoríne
Zohor - kríž (1742) pred kostolom

Kamerové systémy