Zohor - kríž (1912) za obcou

Kamenný kríž za obcou neďaleko kaplnky sv. Izidora bol postavený v roku 1912. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Ignác Vachálek s manželkou Jozefkou, rod. Valovič. Patrónom kríža, ktorý volajú Katušových, je Viktor Valovič z domu oproti.
Začiatkom 21. storočia bol kríž v zlom stave, pred rozpadnutím ho zachránila renovácia v roku 2019. Iniciátorom opravy kríža bol predseda občianskeho združenia Zohor včera a dnes Roman Šimoník, ktorému sa podarilo zabezpečiť viacerých sponzorov z blízkeho okolia a ktorý riadil priebeh celej obnovy. Na oprave kríža pracovali reštaurátori Ján Telek, Peter Gregvorek, Peter Košecký a Michal Mišáni. Obnovený kríž požehnal farár Miroslav Komorný 10. novembra 2019.

 

Tento Znak Spasenia k ucteniu
Krista Pána za nás ukrižovaného a
ku rozmnoženiu pobožnosti
z nábožnej lásky postavili
Vachálek Ignác
a manželka jeho
Jozefka rod. Valovič
v roku Pána 1912.

 

Anka Havlíková: Ozveny o krížoch, in: Zohorské ozveny 4/1995, str. 8;
Obnova a požehnanie...kríža v Zohore v roku 2019, in: Zohorský hlas 6/2019, str. 9

Kamerové systémy