Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou

Za obcou pri ceste do Lozorna je novodobý kamenný kríž. A. Havlíková o ňom uviedla, že ho postavil Jozef Sabol v júli roku 1999. Pravdepodobne však išlo o znovupostavenie kríža, ktorý tu existoval od roku 1911. Na mieste bola ešte v roku 2009 rozbitá kamenná tabuľka, z ktorej sa dal poskladať datujúci, hoci aj nie celkom úplný nápis. Podľa neho pôvodný kríž dal postaviť v roku 1911 Jozef Mackovič s manželkou, rod. Zalesnak.

 

Tento znak Spasenia ku cti Umučenia

Krista Pána Vikupitela z nábožného úmisla

…..............Mackovič Jozef a manželka

.…...........ta rod. Zalesnak v roku Pána

1911.

 

Anna Havlíková: Zohor v spomienkach Anky Havlíkovej, Zohor 2001, str. 77

Zohor - kaplnka sv. Rozálie (1832)
Zohor - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1894)
Zohor - kaplnka sv. Izidora
Zohor - sv. Florián (1902)
Zohor - sv. Florián (1737)
Zohor - sv. Vendelín (1841)
Zohor - kríž (okolo 1870) na hranici chotára
Zohor - sv. Jozef (1883)
Zohor - sv. Anton Paduánsky
Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871)
Zohor - Pieta (1816)
Zohor - sv. Margita (1874)
Zohor - Svätá rodina (1907)
Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912)
Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884)
Zohor - Božské srdce (1922)
Zohor - kríž (okolo 1900) za obcou
Zohor - liatinový kríž (1999) za obcou
Zohor - kríž (1970) za obcou
Zohor - kríž (1949) v chotári
Zohor - kríž (1928) za obcou
Zohor - kríž (1912) za obcou
Zohor - kríž (1904) na Kvetnej ulici
Zohor - kríž (1832 ?) v chotári
Zohor - kríž (1832 ?) pri kaplnke sv. Rozálie
Zohor - kríž (1823) za obcou
Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici
Zohor - kríž (1829) na cintoríne
Zohor - kríž (1742) pred kostolom
Kamerové systémy