Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou

Za obcou pri ceste do Lozorna je novodobý kamenný kríž. A. Havlíková o ňom uviedla, že ho postavil Jozef Sabol v júli roku 1999. Pravdepodobne však išlo o znovupostavenie kríža, ktorý tu existoval od roku 1911. Na mieste bola ešte v roku 2009 rozbitá kamenná tabuľka, z ktorej sa dal poskladať datujúci, hoci aj nie celkom úplný nápis. Podľa neho pôvodný kríž dal postaviť v roku 1911 Jozef Mackovič s manželkou, rod. Zalesnak.

 

Tento znak Spasenia ku cti Umučenia

Krista Pána Vikupitela z nábožného úmisla

…..............Mackovič Jozef a manželka

.…...........ta rod. Zalesnak v roku Pána

1911.

 

Anna Havlíková: Zohor v spomienkach Anky Havlíkovej, Zohor 2001, str. 77

Kamerové systémy