Na Kvetnej ulici sa nachádza kamenný kríž z roku 1904. Do pseudogotickej kartuše podstavca je vložená kamenná tabuľka zakladateľov, podľa ktorej kríž dali postaviť Ján Kostka s manželkou Katarínou.

 

Ku cti

Umučenia Pána

založili a vystavit dali

Jan Kostka

a manž. Katarina

1904.

Kamerové systémy