Zohor - kríž (1832 ?) v chotári

Pri bývalej poľnej ceste zo Zohoru do Stupavy, ktorá je pokračovaním Stupavskej ulice, sa nachádza kríž zo solárnou ružicou. A. Havlíková ho označuje ako Šuškových kríž Na Stranách a uvádza k nemu krátku povesť.

Kedysi chodili vandráci. Jeden išiel mimo kríža a udrel do Krista a odrazil mu ruku. Do roka sám o ruku prišiel.

Kristovi na kríži ruka nechýba a socha nevyzerá byť ani poškodená. Oveľa horšie vyzerá však socha Panny Márie. V tabuľkovej časti podstavca sú veľmi chabé zvyšky nápisu, z ktorého možno určiť len, že bol päť či šesťriadkový. Pravdepodobný letopočet vzniku kríža je asi 1832.

 

MAC: Ozveny informujú o zbierke na kríže (rozhovor s Annou Havlíkovou), in: Zohorské ozveny 3/1995, str. 8;
Stanislav Chromek: Kríže so solárnymi ružicami na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 6

Zohor - kaplnka sv. Rozálie (1832)
Zohor - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1894)
Zohor - kaplnka sv. Izidora
Zohor - sv. Florián (1902)
Zohor - sv. Florián (1737)
Zohor - sv. Vendelín (1841)
Zohor - kríž (okolo 1870) na hranici chotára
Zohor - sv. Jozef (1883)
Zohor - sv. Anton Paduánsky
Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871)
Zohor - Pieta (1816)
Zohor - sv. Margita (1874)
Zohor - Svätá rodina (1907)
Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912)
Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884)
Zohor - Božské srdce (1922)
Zohor - kríž (okolo 1900) za obcou
Zohor - liatinový kríž (1999) za obcou
Zohor - kríž (1970) za obcou
Zohor - kríž (1949) v chotári
Zohor - kríž (1928) za obcou
Zohor - kríž (1912) za obcou
Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou
Zohor - kríž (1904) na Kvetnej ulici
Zohor - kríž (1832 ?) pri kaplnke sv. Rozálie
Zohor - kríž (1823) za obcou
Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici
Zohor - kríž (1829) na cintoríne
Zohor - kríž (1742) pred kostolom
Kamerové systémy