Zohor - kríž (1832 ?) v chotári

Pri bývalej poľnej ceste zo Zohoru do Stupavy, ktorá je pokračovaním Stupavskej ulice, sa nachádza kríž zo solárnou ružicou. A. Havlíková ho označuje ako Šuškových kríž Na Stranách a uvádza k nemu krátku povesť.

Kedysi chodili vandráci. Jeden išiel mimo kríža a udrel do Krista a odrazil mu ruku. Do roka sám o ruku prišiel.

Kristovi na kríži ruka nechýba a socha nevyzerá byť ani poškodená. Oveľa horšie vyzerá však socha Panny Márie. V tabuľkovej časti podstavca sú veľmi chabé zvyšky nápisu, z ktorého možno určiť len, že bol päť či šesťriadkový. Pravdepodobný letopočet vzniku kríža je asi 1832.

 

MAC: Ozveny informujú o zbierke na kríže (rozhovor s Annou Havlíkovou), in: Zohorské ozveny 3/1995, str. 8;
Stanislav Chromek: Kríže so solárnymi ružicami na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 6

Kamerové systémy