Zohor - kríž (1832 ?) pri kaplnke sv. Rozálie

V obci pred kaplnkou sv. Rozálie je kamenný kríž, ktorý by si vyžadoval opravu hlavne pre chýbajúce časti sôch Krista a Panny Márie. Kríž pravdepodobne stál o pár metrov pomimo, pretože v kronike obce je informácia, že kaplnku dala postaviť Magdalena Štepánková v roku 1832 na pamäť cholery, okolo nej je cholerový cintorín a uprostred neho veľký kamenný kríž. Kríž je pravdepodobne z toho istého alebo predošlého roka. Na podstavci sa nezachoval žiadny nápis.

 

Kronika - Najstaršie záznamy: Kapličky a kríže, in: obeczohor.sk

Zohor - kaplnka sv. Rozálie (1832)
Zohor - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1894)
Zohor - kaplnka sv. Izidora
Zohor - sv. Florián (1902)
Zohor - sv. Florián (1737)
Zohor - sv. Vendelín (1841)
Zohor - kríž (okolo 1870) na hranici chotára
Zohor - sv. Jozef (1883)
Zohor - sv. Anton Paduánsky
Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871)
Zohor - Pieta (1816)
Zohor - sv. Margita (1874)
Zohor - Svätá rodina (1907)
Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912)
Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884)
Zohor - Božské srdce (1922)
Zohor - kríž (okolo 1900) za obcou
Zohor - liatinový kríž (1999) za obcou
Zohor - kríž (1970) za obcou
Zohor - kríž (1949) v chotári
Zohor - kríž (1928) za obcou
Zohor - kríž (1912) za obcou
Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou
Zohor - kríž (1904) na Kvetnej ulici
Zohor - kríž (1832 ?) v chotári
Zohor - kríž (1823) za obcou
Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici
Zohor - kríž (1829) na cintoríne
Zohor - kríž (1742) pred kostolom

Kamerové systémy