Zohor - kríž (1829) na cintoríne

Na podstavci cintorínskeho kríža je nápisový rám uprostred solárnej ružice. V texte bol zvýraznený letopočet 1820, ktorý sme považovali za rok vzniku kríža. Reštaurátori poslednej obnovy kríža však mali možnosť dôslednejšie preskúmať text a letopočet jeho založenia opravili na 1829.

 

Wikupiteli z Wdačnosti
položeni
Roku Pana 1829

 

Stanislav Chromek: Kríže so solárnymi ružicami na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 5-8

Kamerové systémy