Zohor - kríž (1823) za obcou

Za obcou na križovatke ciest Zohor – Devínska Nová Ves a Stupava – Vysoká pri Morave sa nachádza kamenný kríž so solárnou ružicou. Ružica samotné lúčovité rebrovanie nemá, ale ostatné charakteristiky ho do skupiny krížov so solárnym znakom zaraďujú. Najpríbuznejším je mu kríž v lábskom chotári na ceste do Zohora. V nápisovom priestore podstavca je znateľný, ale nečitateľný štvorriadkový nápis.

Podľa informácie z internetu dal kríž postaviť Ondrej Sedlák v roku 1923. Vzťahuje sa k nemu povesť, ktorú uvádzam doslovne podľa Anny Havlíkovej.

Keď ešte mali roľníci pole a lúky, vracal sa furman z Jablonového s fúrou sena od rieky Moravy. Poľné cesty boli vtedy plné jám a koľají a stalo sa, že pri tomto kríži fúru sena vykotil. Zobral sekeru a udrel od jedu do kríža až Kristovi vytryskla z boku krv a Panna Mária zdvihla k nebu hlavu. Tento sedliak išiel po určitom čase rúbať drevo do hôr pri Jablonovom. Nešťastnou náhodou si zaťal sekerou na to isté miesto, kde urobil ranu Kristovi. Našli ho v hore vykrvácaného a mŕtveho.

Podľa už uvedeného internetového zdroja jestvuje aj iná varianta povesti. Furmanovi pri kríži zastali voly a on od zlosti zaťal Kristovi do boku sekerou. Panna Mária vtedy zmenila polohu a zdvihla hlavu ku Kristovi, ktorému na boku zostala doposiaľ viditeľná jazva. Furman za trest onemel.

 

Stanislav Chromek: Kríže so solárnymi ružicami na južnom Záhorí, in: Záhorie 2/2012, Skalica, str. 5-8;
Kronika - Najstaršie záznamy: Kapličky a kríže, in: www.obeczohor.sk;
MAC: Ozveny informujú o zbierke na kríže (rozhovor s A. Havlíkovou), Zohorské ozveny 3/1995, str. 8

Zohor - kaplnka sv. Rozálie (1832)
Zohor - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1894)
Zohor - kaplnka sv. Izidora
Zohor - sv. Florián (1902)
Zohor - sv. Florián (1737)
Zohor - sv. Vendelín (1841)
Zohor - kríž (okolo 1870) na hranici chotára
Zohor - sv. Jozef (1883)
Zohor - sv. Anton Paduánsky
Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871)
Zohor - Pieta (1816)
Zohor - sv. Margita (1874)
Zohor - Svätá rodina (1907)
Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912)
Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884)
Zohor - Božské srdce (1922)
Zohor - kríž (okolo 1900) za obcou
Zohor - liatinový kríž (1999) za obcou
Zohor - kríž (1970) za obcou
Zohor - kríž (1949) v chotári
Zohor - kríž (1928) za obcou
Zohor - kríž (1912) za obcou
Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou
Zohor - kríž (1904) na Kvetnej ulici
Zohor - kríž (1832 ?) v chotári
Zohor - kríž (1832 ?) pri kaplnke sv. Rozálie
Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici
Zohor - kríž (1829) na cintoríne
Zohor - kríž (1742) pred kostolom
Kamerové systémy