Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici

Na Bratislavskej ulici sa nachádza kamenný kríž z roku 1822. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Ondrej Ondrejka a manželkou Apollonou. Po zakladateľoch kríža potomkovia v obci nezostali a opateru nad ním prevzali František Hubek a Milka Hubeková, ktorí kríž vrátane ohrádky opravili.

 

Kecti Božej

dal wistawat

Ondrej Ondrejka

a

jeho Manželka Apollona

v roku Pana 1822.

 

Anka Havlíková: Ozveny o krížoch, in: Zohorské ozveny 4/1995, str. 8

Zohor - kaplnka sv. Rozálie (1832)
Zohor - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1894)
Zohor - kaplnka sv. Izidora
Zohor - sv. Florián (1902)
Zohor - sv. Florián (1737)
Zohor - sv. Vendelín (1841)
Zohor - kríž (okolo 1870) na hranici chotára
Zohor - sv. Jozef (1883)
Zohor - sv. Anton Paduánsky
Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871)
Zohor - Pieta (1816)
Zohor - sv. Margita (1874)
Zohor - Svätá rodina (1907)
Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912)
Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884)
Zohor - Božské srdce (1922)
Zohor - kríž (okolo 1900) za obcou
Zohor - liatinový kríž (1999) za obcou
Zohor - kríž (1970) za obcou
Zohor - kríž (1949) v chotári
Zohor - kríž (1928) za obcou
Zohor - kríž (1912) za obcou
Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou
Zohor - kríž (1904) na Kvetnej ulici
Zohor - kríž (1832 ?) v chotári
Zohor - kríž (1832 ?) pri kaplnke sv. Rozálie
Zohor - kríž (1823) za obcou
Zohor - kríž (1829) na cintoríne
Zohor - kríž (1742) pred kostolom
Kamerové systémy