Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici

Na Bratislavskej ulici sa nachádza kamenný kríž z roku 1822. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Ondrej Ondrejka a manželkou Apollonou. Po zakladateľoch kríža potomkovia v obci nezostali a opateru nad ním prevzali František Hubek a Milka Hubeková, ktorí kríž vrátane ohrádky opravili.

 

Kecti Božej

dal wistawat

Ondrej Ondrejka

a

jeho Manželka Apollona

v roku Pana 1822.

 

Anka Havlíková: Ozveny o krížoch, in: Zohorské ozveny 4/1995, str. 8

Kamerové systémy