Zohor - kríž (1742) pred kostolom

Pred zohorským kostolom stojí kríž s pilierom. V hornej časti piliera z čelného pohľadu je dekoratívna výzdoba v podobe reťazca troch ľalií nad sebou. Na krížovej nadstavbe je zachovalá socha Krista. Kríž má svoju blízku analógiu pred kostolom v Lábe. Ten sa líši len v detailoch (socha Krista má opačne orientovanú rúšku, profilácia rímsy je podobná, namiesto reťazca ľalií je reťazec listov viniča a malý rozdiel je v podstavci). Na podstavci lábskeho je vyrytý letopočet 1743. Zozadu piliera zohorského kríža je vyrytá dvojica iniciál s letopočtom, na ktorom je ťažšie rozlíšiteľná tretia číslica, pravdepodobne je to 4 (I. W. 17?2). Ťažko dať do súvisu s týmto krížom informáciu, že v roku 1839 pred kostolom postavili kríž Michal Vlček a Sebastián Mifkovič.

 

Oľga Drahošová: Kultúrne pamiatky, in: Zohor, Zohor 2014, str. 193

Zohor - kaplnka sv. Rozálie (1832)
Zohor - kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1894)
Zohor - kaplnka sv. Izidora
Zohor - sv. Florián (1902)
Zohor - sv. Florián (1737)
Zohor - sv. Vendelín (1841)
Zohor - kríž (okolo 1870) na hranici chotára
Zohor - sv. Jozef (1883)
Zohor - sv. Anton Paduánsky
Zohor - Najsvätejšia Trojica (1871)
Zohor - Pieta (1816)
Zohor - sv. Margita (1874)
Zohor - Svätá rodina (1907)
Zohor - Lúčenie Ježiša s matkou (1912)
Zohor - Korunovanie Panny Márie (1884)
Zohor - Božské srdce (1922)
Zohor - kríž (okolo 1900) za obcou
Zohor - liatinový kríž (1999) za obcou
Zohor - kríž (1970) za obcou
Zohor - kríž (1949) v chotári
Zohor - kríž (1928) za obcou
Zohor - kríž (1912) za obcou
Zohor - kríž (1911, 1999) za obcou
Zohor - kríž (1904) na Kvetnej ulici
Zohor - kríž (1832 ?) v chotári
Zohor - kríž (1832 ?) pri kaplnke sv. Rozálie
Zohor - kríž (1823) za obcou
Zohor - kríž (1822) na Bratislavskej ulici
Zohor - kríž (1829) na cintoríne
Kamerové systémy