Závod - misijný kríž (2000)

Pri kostole Sv. Michala Archanjela bol vztýčený drevený kríž na prelome rokov 1999 a 2000, keď sa v obci konali misie. Kríž vytesal stolár Peter Milac (na zadnej strane vyryté v tvare VYHOTOVIL P. MILAC). Osadili ho na mieste staršieho misijného kríža s drevenou farebnou sochou Krista, o ktorom Š. Zajíček napísal, že pochádzal pavdepodobne z roku 1937. Na kríž neskôr pritesali letopočet novších misií, konaných v roku 2012.

 

PAMIATKA NA SVATÉ MISIE
A. D.
MM

 

MM
XII

 

Štefan Zajíček: Stavebné a umelecko-historické pamiatky obce Závod, in: Závod - príloha časopisu Záhorie 4/1997, Skalica 1997, str. 38

Kamerové systémy