Závod - misijný kríž (2000)

Pri kostole Sv. Michala Archanjela bol vztýčený drevený kríž na prelome rokov 1999 a 2000, keď sa v obci konali misie. Kríž vytesal stolár Peter Milac (na zadnej strane vyryté v tvare VYHOTOVIL P. MILAC). Osadili ho na mieste staršieho misijného kríža s drevenou farebnou sochou Krista, o ktorom Š. Zajíček napísal, že pochádzal pavdepodobne z roku 1937. Na kríž neskôr pritesali letopočet novších misií, konaných v roku 2012.

 

PAMIATKA NA SVATÉ MISIE
A. D.
MM

 

MM
XII

 

Štefan Zajíček: Stavebné a umelecko-historické pamiatky obce Závod, in: Závod - príloha časopisu Záhorie 4/1997, Skalica 1997, str. 38

Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)
Závod - lurdská jaskyňa
Závod - železný kríž v chotári
Závod - drevený kríž v chotári
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod  - sv. Donát, biskup
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Florián
Závod - Immaculata
Židovský cintorín, Závod
Závod - mozaika sv. Michala Archanjela
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - kríž v Šišolákoch
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž (1997, 2014) pred školou
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1929) v obci
Závod - kríž (1914) za obcou
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Závod - kríž (1890) v obci
Kamerové systémy