Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)
Závod - lurdská jaskyňa
Závod - železný kríž v chotári
Závod - drevený kríž v chotári
Závod - mozaika sv. Michala Archanjela
Závod - kaplnka s poľovníckymi motívmi pri Šišolákoch
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - kaplnka sv. Vendelína a sv. Urbana pri družstve
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve
Závod - kaplnka sv. Cyrila a Metoda pri ceste na Tomky
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod  - sv. Donát, biskup
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Ján Nepomucký pri požiarnej zbrojnici
Závod - sv. Florián
Závod - Immaculata
Židovský cintorín, Závod
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - misijný kríž (2000)
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž (1997, 2014) pred školou
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1929) v obci
Závod - kríž (1914) za obcou
Závod - kríž (1897) pri kostole sv. Michala Archanjela
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Závod - kríž (1890) v obci

Kamerové systémy