Kríž pred kostolom Navštívenia Panny Márie v Závode plní funkciu ústredného kríža cintorína. Starší drevený kríž s plechovým korpusom Krista bol v roku 1997 nahradený novým vytesaným z agátového dreva. Novší kríž však osadili priamo do zeme, vplyvom vlhkosti rýchlo schátral a v roku 2023 spadol. Rímskokatolícka farnosť ho dala nahradiť väčším dreveným krížom, ktorý zhotovil stolár Ivan Vávra. Farár Peter Kudláč pre kríž vybral nový korpus Krista a 19. marca 2023 kríž slávnostne požehnal.

Peter Vrablec: História obce Závod, Senica 2000, str. 26;
Peter: Kríž je znakom spásy, in: Svitanie 1/2023, str. 5-7

Kamerové systémy