Závod - kríž (1997, 2014) pred školou

V roku 1997 pri príležitosti storočnice vysviacky kostola sv. Michala Archanjela boli v Závode obnovené celkom 4 drevené kríže pri škole, pri cintorínskom kostole, na ulici do Veľkých Levár a v chotári pri hlavnej ceste do Bratislavy (Dlhé lúky). Nové agátové kríže boli rovnakého tvaru, zhotovil ich vo svojej dielni stolár František Orgoň.
O kríž pri škole sa už od detstva starala pani Margita Sulíková z blízkeho domu. Začiatkom roka 2013 sa kríž začal nakláňať a hrozilo, že spadne. Bol len jednoducho osadený do zeme. V obci sa rozhodli ho preventívne odstrániť. V máji 2013 ho demontovali a zároveň zrezali susediaci smrek. Drevo starého kríža bolo ale zdravé, bolo v pláne použiť ho na obnovu iného kríža. Postavenie nového kríža rovnakých proporcií z dubového dreva a opieskovanie pôvodného liatinového korpusu Krista zabezpečili sponzorsky miestne firmy. Samotné tesárske práce na kríži previedol stolár Peter Milac. Kríž bol osadený do betónového základu na zpevňujúcej železnej pätke v roku 2014 a jeho posviacku vykonal 15. marca 2015 kňaz Peter Kudláč.

Ivana Potočňáková: Kríž v novom šate: in: Svitanie, časopis farnosti Sv. Michala Archanjela v Závode 1/2015, str.15, 16

Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)
Závod - lurdská jaskyňa
Závod - železný kríž v chotári
Závod - drevený kríž v chotári
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod  - sv. Donát, biskup
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Florián
Závod - Immaculata
Židovský cintorín, Závod
Závod - mozaika sv. Michala Archanjela
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - kríž v Šišolákoch
Závod - misijný kríž (2000)
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1929) v obci
Závod - kríž (1914) za obcou
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Závod - kríž (1890) v obci
Kamerové systémy