Závod - kríž (1997, 2014) pred školou

V roku 1997 pri príležitosti storočnice vysviacky kostola sv. Michala Archanjela boli v Závode obnovené celkom 4 drevené kríže pri škole, pri cintorínskom kostole, na ulici do Veľkých Levár a v chotári pri hlavnej ceste do Bratislavy (Dlhé lúky). Nové agátové kríže boli rovnakého tvaru, zhotovil ich vo svojej dielni stolár František Orgoň.
O kríž pri škole sa už od detstva starala pani Margita Sulíková z blízkeho domu. Začiatkom roka 2013 sa kríž začal nakláňať a hrozilo, že spadne. Bol len jednoducho osadený do zeme. V obci sa rozhodli ho preventívne odstrániť. V máji 2013 ho demontovali a zároveň zrezali susediaci smrek. Drevo starého kríža bolo ale zdravé, bolo v pláne použiť ho na obnovu iného kríža. Postavenie nového kríža rovnakých proporcií z dubového dreva a opieskovanie pôvodného liatinového korpusu Krista zabezpečili sponzorsky miestne firmy. Samotné tesárske práce na kríži previedol stolár Peter Milac. Kríž bol osadený do betónového základu na zpevňujúcej železnej pätke v roku 2014 a jeho posviacku vykonal 15. marca 2015 kňaz Peter Kudláč.

Ivana Potočňáková: Kríž v novom šate: in: Svitanie, časopis farnosti Sv. Michala Archanjela v Závode 1/2015, str.15, 16

Kamerové systémy