Závod - kríž (1929) v obci

V obci na ulici do Veľkých Levár je postavený kamenný kríž na pamäť nešťastia pri búrke. Pôvodne stál za obcou, ale vďaka rozširujúcej zástavbe je už v jej intraviláne. Podľa spomienkovej tabule tu 25. mája 1929 zabil blesk žiaka veľko-levárskej školy Vendelína Vrableca (* 1917).

 

Na tomto mieste bol bleskom

zabitý dňa 25. mája 1929

žiak mešt. školy

veľko-levarskej

VENDELIN

VRABLEC

nar. 15. januara 1917 v Závode.

 

Svetlo večné nech mu svieti,

nech odpočíva v pokoji.

Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)
Závod - lurdská jaskyňa
Závod - železný kríž v chotári
Závod - drevený kríž v chotári
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod  - sv. Donát, biskup
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Florián
Závod - Immaculata
Závod - mozaika sv. Michala Archanjela
Židovský cintorín, Závod
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - kríž v Šišolákoch
Závod - misijný kríž (2000)
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž (1997, 2014) pred školou
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1914) za obcou
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Závod - kríž (1890) v obci

Kamerové systémy