Závod - kríž (1929) v obci

V obci na ulici do Veľkých Levár je postavený kamenný kríž na pamäť nešťastia pri búrke. Pôvodne stál za obcou, ale vďaka rozširujúcej zástavbe je už v jej intraviláne. Podľa spomienkovej tabule tu 25. mája 1929 zabil blesk žiaka veľko-levárskej školy Vendelína Vrableca (* 1917).

 

Na tomto mieste bol bleskom

zabitý dňa 25. mája 1929

žiak mešt. školy

veľko-levarskej

VENDELIN

VRABLEC

nar. 15. januara 1917 v Závode.

 

Svetlo večné nech mu svieti,

nech odpočíva v pokoji.

Kamerové systémy