Za obcou pri ceste do Veľkých Levár sa nachádza kamenný kríž z roku 1914, ako o tom svedčí zakladateľský nápis na kamennej tabuľke. Katarína Vrablecová ho dala postaviť ako vďaku Bohu za šťastný návrat manžela Floriána z vojny. Po sto rokoch obnovu kríža vykonal Milan Húšek, ktorý je potomkom rodiny. Vynovený kríž posvätil farár Peter Kudláč 6. septembra 2015.

 

Z LÁSKY

UKRIŽOVÁNÉMU

SPASITELOVI

VENUJE

KATERINA

VRABLEC

1914.

 

Alena Pavelková: Za šťastný návrat manžela z vojny, in: Svitanie, časopis farnosti Sv. Michala Archanjela v Závode 3/2015, str. 13

Kamerové systémy