Závod - kríž (1914) za obcou

Za obcou pri ceste do Veľkých Levár sa nachádza kamenný kríž z roku 1914, ako o tom svedčí zakladateľský nápis na kamennej tabuľke. Katarína Vrablecová ho dala postaviť ako vďaku Bohu za šťastný návrat manžela Floriána z vojny. Po sto rokoch obnovu kríža vykonal Milan Húšek, ktorý je potomkom rodiny. Vynovený kríž posvätil farár Peter Kudláč 6. septembra 2015.

 

Z LÁSKY

UKRIŽOVÁNÉMU

SPASITELOVI

VENUJE

KATERINA

VRABLEC

1914.

 

Alena Pavelková: Za šťastný návrat manžela z vojny, in: Svitanie, časopis farnosti Sv. Michala Archanjela v Závode 3/2015, str. 13

Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)
Závod - lurdská jaskyňa
Závod - železný kríž v chotári
Závod - drevený kríž v chotári
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod  - sv. Donát, biskup
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Florián
Závod - Immaculata
Židovský cintorín, Závod
Závod - mozaika sv. Michala Archanjela
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - kríž v Šišolákoch
Závod - misijný kríž (2000)
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž (1997, 2014) pred školou
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1929) v obci
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Závod - kríž (1890) v obci
Kamerové systémy