Za obcou pri ceste na Tomky sa nachádza kamenný kríž z roku 1891. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Mikuláš Pavelka s manželkou Máriou, rod. Drahoš. Samotná krížová nadstavba bola pri oprave v minulosti nahradená železným krížom. Na poslednej obnove na prelome rokov 2014 a 2015 sa podieľali výtvarník Pavol Žák v spolupráci s rezbárom Milanom Húškom. Odliali z umelého kameňa novú krížovú nadstavbu a zrenovovali aj sochu Panny Márie. Novou bola nahradená tiež zakladateľská tabuľka, ktorá ale verne zaznamenala nápis pôvodnej. Obnovený kríž posvätil 20. júna 2015 kňaz Peter Kudláč.

Z nábožného úmyslu založili

MIKULAŠ PAVELKA

a jeho manželka rodzená

MÁRIA DRAHOŠ

v roku 1891.

 

Alena Pavelková: Veci kresťanské nám nie sú ľahostajné, in: Svitanie, časopis farnosti Sv. Michala Archanjela v Závode 3/2015, str. 3

Kamerové systémy