Závod - kríž (1890) v obci

V obci na ulici vedúcej do Veľkých Levár je v železnej ohrádke kríž z roku 1890. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Štefan Šurina a Karolin Hoďa (nevieme, či je to ženské alebo mužské meno). V strede tympanónu je rozeta, do ktorej bol niekedy osadený kovový záves pre lampáš. Na podstavci je dnes pravdepodobne nepôvodný drobný železný kríž jednoduchého tvaru s liatinovou soškou Krista.

 

Tento Pomnik obetoval

ku cti a chvali Pánu Bohu

ŠURINA STEFAN

a

HOĎA KAROLIN

v roku 1890

Kamerové systémy