Závod - kríž (1890) v obci

V obci na ulici vedúcej do Veľkých Levár je v železnej ohrádke kríž z roku 1890. Podľa zakladateľskej tabuľky ho dali postaviť Štefan Šurina a Karolin Hoďa (nevieme, či je to ženské alebo mužské meno). V strede tympanónu je rozeta, do ktorej bol niekedy osadený kovový záves pre lampáš. Na podstavci je dnes pravdepodobne nepôvodný drobný železný kríž jednoduchého tvaru s liatinovou soškou Krista.

 

Tento Pomnik obetoval

ku cti a chvali Pánu Bohu

ŠURINA STEFAN

a

HOĎA KAROLIN

v roku 1890

Závod - kaplnka sv. Vendelína (1926)
Závod - lurdská jaskyňa
Závod - železný kríž v chotári
Závod - drevený kríž v chotári
Závod - kaplnka Celenskej Panny Márie
Závod - zaniknutá Božia muka pri družstve
Závod - Božia muka pri ceste na Tomky
Závod  - sv. Donát, biskup
Závod - sv. Ján Nepomucký pri fare
Závod - sv. Florián
Závod - Immaculata
Židovský cintorín, Závod
Závod - mozaika sv. Michala Archanjela
Závod - kríž (1998) v obci
Závod - kríž v Šišolákoch
Závod - misijný kríž (2000)
Závod - kríž (1997) v chotári
Závod - kríž (1997, 2014) pred školou
Závod - kríž na cintoríne
Závod - kríž (1929) v obci
Závod - kríž (1914) za obcou
Závod - kríž (1891) pri ceste na Tomky
Kamerové systémy